Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Ərazi

Şəmkir rayonu — Azərbaycan Respublikasında inzibati – ərazi vahidi.

Azərbaycan Respublikasının şimal-qərbində yerləşir.

 

Ümumi ərazi 1660.00 km2
Məhsuldar torpaqların ümumi sahəsi 1245.00 km2
Kənd təsərrüfatına yararsız torpaqların sahəsi 415.00 km2
Heyvandarlıq üçün otlaqların sahəsi 827.00 km2
Əkilmiş torpaqların ümumi sahəsi 388.00 km2
Meyvə bağlarının ümumi sahəsi 27.70 km2

 

Şəmkir rayonunun şimal-şərq və mərkəzi hissəsi əsasən düzənlik cənub hissəsi isə dağlıqdır.

Qışı quraq keçən mülayim isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi üstünlük təşkil edir.
Orta temperatur yanvarda -2o c-dən+2o c-dək, iyulda 24-25o c-dir. İllik yağıntı 350-600 mm-dir. Rayonun ərazisindən Kür çayı və onun qolları (Zəyəm, Şəmkir, Cəyir) keçir. Dağ qara, qəhvəyi dağ meşə, dağ tünd şabalıdı, açıq-şabalıdı və allüvial çəmən-meşə torpaqları yayılmışdır. Kollu və seyrək meşəli çəmənlər dağ meşələri var. Kür çayı sahilində tuqay meşələri var. Şəmkir rayonunun florası kimi faunasıda zəngindir. Burada heyvanat aləmində canavar, tülkü, boz dovşan, çöldonuzu turac, kəklik, göyərcin və s məskunlaşmışdır. Relyef xususiyyətlərinə görə rayonun ərazisi 4 zonaya; maili düzənliklər, dağətəyi, orta dağlıq, yüksək dağlıq. Rayonun iqlim şəraiti də bu zonalara müvafiq olıaraq müxtəlifdir

Keçidlər